Maj-Gret Gaupås - Atelie

Maj-Gret Gaupås

vokser, trykking med tekstil, akryl,

Eg jobbar med maleri, og kjem fra Ytre-Arna utanfor Bergen. Sidan 2018 har eg budd og hatt studio i Skien. Eg jobbar med måleri som tematikk og prosess. Eg brukar lang tid på å lage sjølve flata, bearbeide lerretet før eg jobbar vidare med måleriet. Det er viktig for meg at strøka ikkje berre er på lerretet med og i det, eg brukar teknikkar for å gjere dette. Ofte teiknar eg den same gjenstandene over lengre tid. Dei siste åra har det vore ein kopp eg fekk av ein lokal skot selgar. Eg har studert hjå Turps Studio Painters Program i London og har vorte påverka av tida og folka eg har jobba saman med der. Om du vil ta kontakt og besøke meg i studio gjer det.

Adresse

Henrik Ibensens gate 10, 3724 Skien
© Atelie 2022