Jeanette Lafontine - Atelie

Jeanette Lafontine

Jeanette Lafontine jobber i hovedsak med maleri og tegning, og utforsker i imaginære landskap og drømmeaktige steder gjennom abstraksjon. Et sted mellom abstraksjon og representasjon presenterer hun billedlige verdener gjennom både intuitive og kontrollerte bevegelser, og «Landskapet» blir som en tilbakevendende, nesten utømmelig kilde, til maleriske oppdagelser. Mange av hennes arbeider tar utgangspunkt i tegning, og det oppstår en dialog mellom den malte gestiske overflaten og det tegnede motivet, en dialog mellom tilfeldighet og intensjon. Selv om hennes arbeider spenner mellom minimalistiske landskap til fargerike og ekspresjonistiske motiv, så er det det nordiske landskapet som oftest gir seg til kjenne. Jeanette Lafontine er uteksaminert fra Kunsthøgskolen i Oslo. Etter studiene fikk hun tildelt et residency opphold ved Residency Unlimited i New York, og har hatt utstillinger i både inn- og utland. Hennes arbeider har nylig vært inkludert i Saatchi Art - verdens ledende online kunstgalleri, sine trykte publikasjoner, og hennes malerier er å finne i flere private samlinger, både i Skandinavia, flere land i Europa, USA og Canada. Hun er også listet, av RISE ART i London, blant «Artists to watch in 2022». ***

Adresse

Ukjent adresse
© Atelie 2022