Arne Rygg - Atelie

Arne Rygg

Installasjon, skulptur, foto, performance

Rygg har diplom fra Kunstakademiet i Bergen, og hovedfag i filosofi fra Universitetet i Bergen. Han er opptatt av kunstens liv i ulike offentlige sammenhenger og har ofte jobbet utenom gallerier og visningsrom. Ambisjonen er å arbeide informert og sensitivt og utvikle arbeider som blir til i konteksten der de inngår. Humor, refleksjon og en jakt etter alternativer, er motiverende for form og innhold. Rygg er medlem av Bergen ateliergruppe, Norsk Billedhoggerforening, Bildende Kunstneres Forening Hordaland og Norske Billedkunstnere. www.arnerygg.no

Adresse

Dokkeskjærskaien 1, 5006 Bergen, Norge
© Atelie 2022