Anne Siv Falkenberg Pedersen - Atelie

Anne Siv Falkenberg Pedersen

maleri, tegning, collage, tekstil

Jeg arbeider med maleri og maleriets utvidede virkefelt og er sterkt forankret i den abstrakte maletradisjonen. De siste ti årene har jeg arbeidet med fellesmenneskelige fysiske, psykiske og spirituelle erfaringer som sentral tematikk og med utgangspunkt i den abstraktekspresjonistiske maletradisjonen. Dette innebærer en arkeologisk og personlig tilnærming til eget sinn og kropp, med en uforbeholden ærlighet samtidig med en observerende distanse. Gjennom en vekselvis intuitiv og kalkulerende prosess så jakter jeg på bilder som ikke finnes fra før, noe som ikke er laget. Arbeidet er fysisk og jeg jobber med maleriet både på gulv og vegg. Med utgangspunkt i mytologi, yoga og organiske prosesser ønsker jeg ingen åpenbare referanser, men et uttrykk som er annerledes og samtidig gjenkjennelig på et dypere plan.

Adresse

Sinsenveien 11, 0572 Oslo, Norway
© Atelie 2022